Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako bude postupovať Vaša spoločnosť po tom čo Vám bola doručená  podpísaná Nájomná zmluva?

Naša spoločnosť sa na to pozerá  z dvoch strán. Z pohľadu právneho je nutné vnímať to, že naša spoločnosť sa stala nesporným víťazom obchodnej verejnej súťaže a zmluva s ňou mala byť uzavretá v reálne krátkom čase.  Treba hľadieť na proces získania stavebného povolenia, treba vziať ohľad na obsah uznesení miestneho zastupiteľstva, ktoré rozhodovalo o spolupráci mestskej časti a našej spoločnosti a ďalšie právne relevantné súvislosti.

Advokátska kancelária, ktorá zastupuje našu spoločnosť vypracovala internú právnu analýzu a dospela k záveru, že nájomná zmluva je neplatná z dôvodov výlučne na strane mestskej časti Košice-Staré mesto, takže nie je možné na základe podpísanej nájomnej zmluvy starostom požadovať a vykonať z nej vyplývajúce práva  a povinnosti.

Druhým – pre našu spoločnosť podstatným faktom je niekoľkokrát vyslovený nesúhlas občanov so stavbou, ktorí  žijú v uvedenej lokalite. Naša spoločnosť nemôže, a nechce nevziať do úvahy petíciu týchto občanov. Bohužiaľ Mestská časť – Staré Mesto predtým, ako rozhodla o výstavbe podzemných garáží sa na názor týchto občanov nepýtala. Názor občanov nezohľadnili a nepretavili do rozhodnutia ani poslanci miestneho zastupiteľstva pri hlasovaní o tom, či starosta Grega má, alebo nemá podpísať nájomnú zmluvu. Poslanci dokonca zrušili uznesenie, ktorým starostovi Gregovi zakázali zmluvu vo februári podpísať a stačí prezrieť rozporuplné hlasovania o uzneseniach k tejto veci a urobíte si sami názor na zmätočné stanovisko miestneho zastupiteľstva k veci a starostovi. Rozpor medzi názormi dotknutých občanov a takýmto konaním orgánov mestskej časti sa nesie v plnej miere na zodpovednosti spomínaných poslancov a starostu, nie našej spoločnosti. Tu treba pripomenúť a zdôrazniť, že takýmto postupom mestskej časti vznikol stav absolútnej právnej neistoty , za ktorej naša spoločnosť nie je odhodlaná a ani nemôže stavbu realizovať a to z dôvodov spočívajúcich na strane mestskej časti a na jej zodpovednosť.

Naša spoločnosť však rešpektuje názor občanov, a aj keď nie sú účastníkmi stavebného konania, beriem a akceptujem ich stanovisko  a určite nepôjdem proti občanom, ich záujmom a názorom a to pokiaľ sa nenájde jednotiaca línia v konaní občanov, mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. My sme len na základe verejnej súťaže mali zhotoviť dielo ktoré malo byť prínosom pre občanov a mestskú časť , čo je však dnes rozporuplné.

 

Takže zásadná otázka, budete stavať alebo nie ?

Dnes bude (zaslané /doručené) mestskej časti Košice--Staré Mesto naše stanovisko a vyjadrenie, ktorým mestskej časti Košice-Staré mesto oznámime, že nájomnú zmluvu  považujeme za neplatnú a necítime sa ňou viazaní. Rovnako som voči mestskej časti Košice-Staré mesto urobil ústretový krok a ponúkol jej možnosť mimosúdneho usporiadania vzťahov vzájomným rokovaním.

Mám záujem, aby obyvatelia mestskej časti neboli ukrátení o prostriedky mestskej časti, ktoré bude musieť mestská časť eventuálne vynaložiť v prípadnom súdnom konaní, v ktorom budeme uplatňovať všetky svoje práva o ktorých sme informovali v zaslanej predžalobnej výzve.

 

 


 

Zvoľte jazyk

 

upresniť

Cerfitikát ISO
440165

17.12.2018
Úvodná stránka