Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Sanácie železobetónových konštrukcíí

Pôsobením atmosferických vplyvov, mechanického namáhania a stárnutia dochádza ku poruchám betónu a ocele v betónových resp. železobetónových konštrukciách. Firma Izolex Bau s.r.o. ponúka viacero možností opravy trhlín, prasklín, plošných porúch, dilatácií.
 

Požiadavky na opravy betónov

Pri opravách betónov musíme pri výbere materiálov zohľadniť technické podmienky pre realizáciu a estetické kritériá.

V súčasnosti sú požiadavky na opravu betónov vysoké. Týmto požiadavkám už nevyhovuje použitie len niektorých vybraných materiálov, ale pri týchto opravách je nutné používať ucelené systémy.

Systémy musia spĺňať nasledovné požiadavky:

 • mechanické vlastnosti systému musia byť obdobné ako vlastnosti starého betónu
 • dlhotrvajúca odolnosť voči vplyvom poveternosti, obzvlášť mrazu a
  rozpustným soliam
 • materiály použité v systéme musia byť vodovzdorné a chemicky stále
 • materiály musia byť priľnavé ku povrchu betónu, resp. ku podkladovým vrstvám
 • systém musí chrániť výstuž pred koróziou, betón pred karbonatáciou, vlhkosťou pri
  zachovaní paropriepustnosti
 • estetické kritériá
 • čas realizácie v závislosti na prípustné časy odstávok prevádzok a zariadení

 

Technologický postup opravy

Očistenie povrchov

Zásadným predpokladom pre kvalitu každej opravy je očistenie povrchu od nepevných častí, rôznych druhov znečistení, karbonatovej vrstvy, starých náterov. Očistenie musí byť dokonalé, betón je nutné očistiť na zdravé jadro a oceľovú výstuž vyčistiť od hrdze.
 

Materiály pre ochranu proti korózii

Najčastejšou poruchou železobetónových prvkov je hrdzavenie výstuže z rozličných vplyvov. Tieto poruchy vytvárajú na betónovej ploche hrdzavé škvrny, pásy, následne drobné trhliny a po čase opadávanie betónu.

Požadované vlastnosti materiálov na ochranu výstuže voči korózii:

 • rozotierateľná konzistencia,
 • dlhý čas spracovania,
 • chemická odolnosť,
 • dobrá priľnavosť na oceľ,
 • dobrý podklad pre reprofilačnú maltu.

 

Pevnostný mostík

Pre kvalitu opravy je z hľadiska možných porúch obzvlášť dôležité spojenie pôvodného betónu a novej reprofilačnej malty. Toto spojenie musí zabezpečovať prenos ťahového a šmykového napätia.

Požadované vlastnosti pre materiály pevnostných mostíkov:

 • žiadna sedimentácia pri miešaní,
 • dlhý čas spracovania,
 • vysoká pevnosť v priľnavosti,
 • mechanicky spracovateľné.

 

Reprofilácia

Úlohou reprofilačnej malty, prípadne betónu je egalizovať povrch poškodenej konštrukcie. Táto vrstva má mať zároveň vysokú odolnosť voči prenikaniu plynov a nízku nasiakavosť. Pre väčšie hrúbky je možné reprofiláciu previesť pribetónovaním alebo torkretážou. Pri tenších vrstvách je použiteľné ručné nanášanie, alebo torkretáž.

Požadované vlastnosti pre reprofilačné malty a betóny:

 • ľahká úprava konzistencie,
 • požadovaná zrnitosť,
 • ručne alebo mechanicky aplikovateľné,
 • odolnosť voči poveternostným vplyvom,
 • prekrytie trhlín,
 • vysoké pevnosti v priľnavosti,
 • E-modul menší ako pôvodný betón,
 • vysoká vodotesnosť a odolnosť voči prenikaniu plynov,
 • odolnosť voči rozpustným soliam.

 

Uzatváracia vrstva

Táto vrstva je potrebná pre vyhladenie povrchu slúžiaceho pre nanesenie ochranných náterov na betón. Uzatvára póry a tým zvyšuje odolnosť konštrukcie.

Požadované vlastnosti:

 • dobrá spracovateľnosť,
 • odolnosť voči vysýchaniu,
 • dobrá priľnavosť,
 • nízky E-modul,
 • vysoká odolnosť voči mrazu, rozpustným soliam, vode a plynom.

 

Ochranná vrstva

Ochranná vrstva zabezpečuje ochranu zdravého betónu, resp. reprofilačného systému voči účinku poveternosti, zvyšuje vodotesnosť, odolnosť voči prenikaniu plynov, mrazuvzdornosť a vytvára odolnosť konštrukcie voči pôsobeniu chemických látok, odolnosť voči obrusu, schopnosť prekrytia trhlín.
 

Zvoľte jazyk

 

upresniť

Cerfitikát ISO
440135

17.12.2018
Úvodná stránka