Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Izolácie spodných stavieb

Izolačné fólie na báze mäkčeného PVC úspešne nahradzujú tradičné izolácie
z asfaltovaných pásov hlavne tam, kde sú zvýšené nároky na izoláciu. Výhodou oproti tradičnej technológii je, že zvarením jednotlivých pásov fólie horúcim vzduchom vzniká hydroizolačná vaňa, ktorá je voľne položená a bodove prikotvená ku podkladu. Týmto systémom sa zvyšuje odolnosť hydroizolačného systému voči pohybom podkladu (podložia).

Detaily (rohy, kúty, vpuste) sa riešia pomocou tvaroviek zo základného materiálu, čím sa obmedzuje možnosť zatekania cez problematické styky konštrukcií.


 

Stavebná realizácia

Fólie je možné použiť ako samostatný izolačný a tesniaci prvok alebo ako súčasť izolačného systému, kde vhodne nahradzuje klasické izolácie. Postupy kladenia a spájania fólie sú závislé na charaktere stavby.
 

Technológia spájania

Zváranie horúcim vzduchom (pištoľou typu Leister).

Koniec plochej trubice zasunieme medzi prekryté okraje fólie a po ich rovnomernom nahriatí ich stlačíme k sebe prítlačným valčekom. Zvarený spoj musí byť homogénny, bez bublín a kapilár. Okraj vzniknutého spoja sa doporučuje zaistiť nánosom zalievajúceho roztoku.


 

Podklad a ochrana

Pri prevádzaní izolácií z fólií PVC je dôležitým prvkom pre správnu funkciu dokonalý podklad, kvalitná ochrana a v neposlednom rade aj prístup pracovníkov naväzujúcich činností.

Podklad

Rovný, bez vyčnievajúcich častí, tieto musia byť odstránené. Na separáciu je možné použiť geotextíliu Tatratex. Pri veľkých nerovnostiach v dvoch vrstvách.

Ochrana

Vodorovne a zvislo je možné použiť geotextíliu Tatratex. V závislosti na ďalšom pracovnom postupe je možné zväčšovať plošnú hmotnosť a počet vrstiev.


 

Zvoľte jazyk

 

upresniť

Cerfitikát ISO
440154

17.12.2018
Úvodná stránka