Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Izolácie skládok odpadov

Jedným z veľkých problémov súčasného obdobia je životné prostredie, pričom snahou je čo najväčšia starostlivosť o trvale možný, udržateľný stav životných podmienok na našej planéte.

Naša firma sa v tejto oblasti zameriava na systém ochrany spodných vôd proti účinkom uskladnených odpadov a to jednak z výrobných procesov a jednak zo sféry komunálnej.


 

Skládky tuhých komunálnych odpadov

Ide o priestory určené na skladovanie tuhých odpadov z komunálnych funkcií. Územie musí byť vyšpecifikované príslušnými odbormi štátnej správy a samosprávy.

Dôležitou etapou pri budovaní skládok je vytvorenie monitorovacieho a tesniaceho systému. Tesniaci systém, ktorý je tvorený viacerými vrstvami má za úlohu neprepustiť do podložia odpadové látky. Monitorovací systém zabezpečuje trvalý monitoring podložia pod uskladnenými odpadmi, aby v prípade poškodenia tesniacich vrstiev bol prienik okamžite zistený a prijaté následné opatrenia.


 

Skládky priemyselných odpadov

Slúžia na uskladnenie odpadových látok po skončení výrobného procesu.
Dôležitú úlohu zohráva technický, chemický a fyzikálny prieskum a špecifikácia odpadových látok, stanovenie množstva a početnosti jednotlivých navážok odpadu.

Na základe týchto analýz je stanovený systém tesnenia, odvedenia a monitorovania skládok.

Dôležitú funkciu zohráva aj predpis prevádzkovania týchto skládok.


 

Zvoľte jazyk

 

upresniť

Cerfitikát ISO
440133

17.12.2018
Úvodná stránka