Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Chladiace veže

Chladenie, t.j. odvádzanie inak nevyužiteľnej energie z najrôznejších technologických procesov je stále aktuálnejšou potrebou. Vody je stále menej a preto sa stáva surovinou, s ktorou je potrebné dobre hospodáriť.

Cirkulačné chladenie s využitím ochladzovania vody okolitým vzduchom v chladiacich vežiach je dnes prakticky jediným riešením pre väčšinu odborov priemyslovej činnosti.


 

Ventilátorové chladiace veže

Intenzita chladenia, t.j. schopnosť čo najväčšieho zníženia teploty, čo najväčšieho množstva vody na čo najmenšom zariadení, je podmienená predovšetkým zaistením potrebného množstva vzduchu. Z tohto dôvodu sa používajú ventilátorové chladiace veže, kde prívod okolitého atmosférického vzduchu v potrebnom množstve zabezpečujú účinné ventilátory.

Ventilátorové chladiace veže sa navrhujú buď samostatné, alebo viacčlánkové, kde každý článok predstavuje vlastne jednu prevádzkyschopnú jednotku. Konštrukcia veže je u väčších jednotiek zo železobetónových prefabrikátov, u menších jednotiek aj oceľová. Každá jednotka má tvar hranolu, pričom základová časť tvorí bazén na ochladenú vodu. Vnútri konštrukcie, opláštenej eternitovými doskami, alebo plechovými tabuľami je zhora dolu umiestnený odlučovač vodných kvapiek (eliminátor), rozvod vody a chladiaci systém.

Teplá voda je privádzaná potrubím na povrchu veže na výšku rozvodu vody. Rozvod vody je tvorený buď otvorenými žľabmi s naväzujúcimi rúrkami, alebo len samostatnými rúrkami, do ktorých sú v potrebnej vzdialenosti osadené špeciálnej trysky. Tryskami je voda rovnomerne rozdeľovaná na chladiacu výplň, zostavenú buď z dosiek, alebo z blokov špeciálne tvarovaných plastových fólií. Na povrchu chladiaceho systému vytvára voda tenkú vrstvu, ktorá najlepšie odovzdáva teplo vzduchu, prúdiacemu proti smeru toku vody. Vzduch sa súčasne sýti vodnou parou na 100 % relatívnu vlhkosť a takto odoberané výparné teplo chladiaci proces zintenzívňuje.

Vzduch je nasávaný otvormi v stenách spodnej časti konštrukcie veže nízkotlakovým axiálnym ventilátorom, umiestneným na hornej plošine veže. Ventilátor je poháňaný elektromotorom cez prevodovku, uloženú v strede skrine ventilátora.

V súčasnej dobe vyrába Chladící věže Praha, a.s. tri typy týchto veží a to ventilátorové chladiace veže priemeru 4 500 mm, 6 000 mm a 8 000 mm.


 

Chladiace veže s prirodzeným ťahom typ Itterson

U chladiacich veží s prirodzeným ťahom sú k doprave vzduchu potrebného k chladeniu využívané ťahové účinky komína.

V súčasnej dobe sa stavajú železobetónové komíny tvaru rotačného hyperboloidu - typ ITTERSON a výšky stavieb sa pohybujú od 20 do 155 m.

Chladiacu vežu tvorí kruhový bazén, ťahový komín a technologické zariadenie.Ťahový komín je železobetónová škrupina premenlivej hrúbky. Pre vstup vzduchu do veže je táto škrupina v dolnej časti otvorená a nesená iba sústavou šikmých stĺpov.

Bazén má priemer spodnej časti ťahového komína, je vyspádovaný a opatrený odtokovými objektami pre odvod ochladenej vody. Oteplená voda je privádzaná cez bazén do stúpajúcich potrubí potrebnej výšky, odkiaľ sa rozlieva do sústavy horizontálnych rozvádzacích žľabov a rúrok. Rovnomerné ochladzovanie vody na celý pôdorys chladiacej veže zabezpečujú nárazové rozstrekovacie trysky, osadené v potrebnej hustote do rúrok rozvodu vody. Trysky možno nastaviť na požadovaný prietok. Vnútorné zariadenie veže je tvorené sústavou prefabrikovaných železobetónových stĺpov a nosníkov, na ktorých je uložená chladiaca výplň, rozvody vody a odlučovače vodných kvapiek - eliminátory.

Chladiaca výplň je zostavená z rovných eternitových dosiek, alebo blokov špeciálne tvarovaných dosiek z plastu, prípadne je vhodnou kombináciou týchto materiálov tak, aby bolo dosiahnuté čo najlepšie vytvorenie tenkej vodnej vrstvy na ich povrchu. To je podmienkou účinného výparného chladenia.

Pre zimné obdobie, kedy je proces príliš účinný a dochádzalo by ku vzniku námraz, je obvod plášťa nad vstupnými otvormi pre vzduch zabezpečený samostatným rozstrekovacím potrubím pre reguláciu vstupu vzduchu vodnou clonou.


 

Mikrochladiče

Mikrochladiče sú malé mokré atmosferické chladiče priemyselnej vody. Privádzaná voda je rozstrekovaná špeciálnymi tryskami na chladiacu výplň z tvarovaných dosiek, steká po ich stenách a predáva teplo vzduchu. Vzduch prúdi proti pohybu vody pôsobením sacieho ventilátora, umiestneného v hornej časti mikrochladiča. Mikrochladiče sa navrhujú pre prevádzku v letnom období, čo odpovedá teplote vlhkého teplomeru 200 C (skutočná teplota okolitého vzduchu 300C a relatívna vlhkosť 40 %). Týmto je limitovaná najnižšia dosažiteľná teplota ochladenej vody v letnom období na cca 22 - 240 C pri vyššie uvedenom stave okolitej atmosféry.
 

Zvoľte jazyk

 

upresniť

Cerfitikát ISO
440150

17.12.2018
Úvodná stránka